Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon s.c. oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Pomiary promieniowania jonizującego

Oferujemy Państwu możliwość pomiarów promieniowania jonizującego różnymi technikami. Nasi specjaliści dokonują:
- pomiarów aktywności, dawek oraz mocy dawek promieniowania jonizującego (X, alfa, beta oraz gamma),
- pomiarów naturalnej radioaktywności gruntów przeznaczonych np. pod zabudowę,
- pomiarów naturalnej radioaktywności mieszkań i domów, w tym pomiary stężeń radonu,
- pomiarów skażeń promieniotwórczych,
- instalacji urządzeń przeznaczonych do ciągłych pomiarów poziomu promieniowania (monitoring radiacyjny),
- szacowania ryzyka radiacyjnego, czyli ryzyka dla zdrowia związanego z ekspozycją na promieniowanie jonizujące.

Uczestniczymy również w projektach naukowo-badawczych.
Istnieje możliwość dojazdu naszych specjalistów w dowolne miejsce wskazane przez Klienta.

Pomiary radonu

Oferujemy pomiary radonu przy użyciu pasywnych dozymetrów śladowych, jak też zakup urządzenia mobilnego służącego do pomiarów chwilowych.

Pomiary pasywne

Pasywne dozymetry radonowe RadTrak2 (czas pomiaru: 3 miesiące) lub Rapidos (czas pomiaru: od tygodnia do miesiąca)

Urządzenie RadStar

Małe urządzenie mobilne RadStar GM 1-2 służące do chwilowych pomiarów stężeń radonu w dowolnym miejscu