Pomiary promieniowania

Laboratorium Ex-Polon Wojciech Kwieciński oferuje Państwu szeroki asortyment usług związanych z ochroną radiologiczną, w tym systemy dosymetrii osobistej oraz środowiskowej wymagane przez Sanepid dla gabinetów RTG.

Dozymetria pasywna OSL

W zależności od potrzeb oferujemy Państwu trzy rodzaje dozymetrów: osobisty na całe ciało, osobisty na dłonie oraz środowiskowy. Są to dozymetry (dawkomierze) pasywne typu InLight wykonane w nowoczesnej technologii OSL (fotoluminescencji).

Dozymetr (dawkomierz) osobisty służący do szacowania dawki na całe ciało jest noszony na piersi/ubraniu przez osobę zawodowo narażoną na promieniowanie. Wymóg ten wynika z ustawy Prawo atomowe i jest formułowany w zezwoleniu na działalność danej jednostki. Osoba nosi dozymetr w trakcie swojej pracy przy źródle promieniowania, przez cały okres pomiarowy (zazwyczaj 3 miesiące). Przed końcem tego okresu Laboratorium przesyła nowy dozymetr, a stary jest odsyłany do nas celem odczytu. Laboratorium wystawia następnie raport dozymetryczny zgodnie z ISO 17025 i własną akredytowaną metodą badawczą PB/01. Raport jest dokumentem potwierdzającym zarejestrowany równoważnik dawki w danym okresie pomiarowym.

Z kolei dozymetr środowiskowy umieszczany jest w miejscu charakterystycznym dla narażenia pracowników danego laboratorium/gabinetu, np. na ścianie w pomieszczeniu, gdzie znajdują się pracownicy w trakcie ekspozycji. Dalsza procedura postępowania z dozymetrem środowiskowym jest taka sama jak z osobistym.

W szczególnych przypadkach wymagany jest dawkomierz dla dłoni. W takiej sytuacji dozymetr noszony jest w formie bransolety i odczytywany analogicznie jak pozostałe.

W przypadku pierwszego okresu pomiarowego (a dla laboratoriów mobilnych - także każdego kolejnego) przesyłany jest do Klienta dozymetr testowy służący do pomiarów naturalnego tła promieniowania. Należy go przechowywać z dala od źródeł promieniowania i po upływie pierwszego kwartału odesłać do Laboratorium wraz z dozymetrem pomiarowym (osobistym lub środowiskowym).

Nasze Laboratorium posiada akredytację: nr AB 1649

Dozymetr osobisty lub środowiskowy

Oferujemy Państwu dozymetry typu InLight renomowanej amerykańskiej firmy Landauer bazujące na nowoczesnej technologii fotoluminescencji (ang. Optically Stimulated Luminescence, OSL).

Dozymetria indywidualna

Dozymetr (dawkomierz) noszony na piersi lub dłoni służący do pomiaru indywidualnych równoważników dawki Hp(10) lub Hp(0,07)

Dozymetria środowiskowa

Dozymetr (dawkomierz) umieszczony np. na ścianie służący do pomiaru przestrzennego równoważnika dawki H*(10)